Foi creado hai algúns anos pola Fundación Xosé Neira Vilas, é posiblemente a única entidade do seu tipo na Galicia rural.

Funciona como casa de cultura, e todos os servicios son gratuítos.

Conta entre as súas instalacións con:

- SALA DE ACTOS LUÍS SEOANE

- MUSEO ETNOGRÁFICO

- BIBLIOTECA

 

   
  Vista do Centro Cultural