Título: Galegos no Golfo de Mexico  
  Edicións: 1980 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
  Fotografías de Anisia Miranda.  
   
 
  Título: Guerrilleiros  
  Edicións: 1991 e 1992 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Eduardo Blanco-Amor, dende Buenos Aires  
  Edicións: 1995 (Ediciós do Castro )  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Vinte anos retornando  
  Edicións: 2006 (Edicións Xerais)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Encontros con Laxeiro  
  Edicións: Ir Indo  
  Comentario do autor