Título: Dende lonxe  
  Edicións: 1960 (Follas Novas)  
  Comentario do autor  
  Prólogo de Rafael Dieste. Cuberta de Seoane.  
   
 
  Título: Inquedo latexar  
  Edicións: 1969 (Edicións Xistral)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Poesía recadada  
  Edicións: 1994 (Edicións Espiral Maior)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Cantarolas  
  Edicións: 1995 (Edicións Xerais de Galicia)  
  Comentario do autor  
  Obra que contén versos de Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas.  
   
 
  Título: Dende Gres  
  Edicións: 2004 (Edicións Espiral Maior)  
  Comentario do autor