Título: Cartas a Lelo  
  Edicións: 1971 (Ediciós do Castro) 14 ecdicións ata 1995.  
  Comentario do autor  
  Debuxos de Seoane.  
   
 
  Título: O cabaliño de buxo  
  Edicións: 1971 (Ediciós do Castro) 12 edicións ata 1992.  
  Comentario do autor  
  Debuxado sucesivamente por Conde Corbal, Xosé Díaz e Xosé Vizoso.  
   
 
  Título: De cando Suso foi carteiro  
  Edicións: 1988 e 1993 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
  Debuxos de Xosé Vizoso.  
   
 
  Título: Chegan forasteiros  
  Edicións: 1993 e 1995 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
  Debuxos de Xosé Vizoso.  
   
 
  Título: Espantallo amigo  
  Edicións: 1971 (Edicións Celta) 4 edicións ata 1982. 6 edicións de 1989 a 1998 de Editorial Galaxia.  
  Comentario do autor  
  Debuxos de 6 nenos do Instituto Masculino de Lugo (en Ediciósn Celta). Debuxos de Penélope Ares en Editorial Galaxia.  
   
 
  Título: A marela taravela  
  Edicións: 1976, 1978 e 1979 (Edicións Celta). 1989, 1992 e 1994 edicións de Editorial Galaxia.  
  Comentario do autor  
 

Debuxos de Cristino Zarza en Edicións Celta.

Debuxos de Xaquín Marín en Editorial Galaxia.

 
   
 
  Título: Espantallo amigo  
  Edicións: Edciones Celta  
  Comentario do autor