Título: Memorias dun neno labrego  
  Edicións: 1961 (Follas Novas), 21 Edicións (Ed. do Castro) 1968-2001.  
  Comentario do autor  
  Prólogo de Xesús Alonso Montero e debuxos de Díaz Pardo.  
   
 
  Título: Xente no rodicio  
  Edicións: 1965 (Editioral Galaxia) 14 Edicións ata o 2001.  
  Comentario do autor  
  Prólogo de Salvador Lorenzana e debuxos de Xohán Ledo.  
   
 
  Título: Camiño bretemoso  
  Edicións: 1967 e 1991(Editioral Galaxia)  
  Comentario do autor  
  Debuxos de Xohán Ledo.  
   
 
  Título: Historias de emigrantes  
  Edicións: 1968 (Editioral do Patronato da Cultura Galega), Montevideo. Entre 1975 e 1993 6 edicións de Ediciós do Castro.  
  Comentario do autor  
  O prólogo e os debuxos son obra de Luís Seoane.  
   
 
  Título: A muller de Ferro  
  Edicións: 1969 e 1992 (Editioral Galaxia)  
  Comentario do autor  
  Debuxos de Posada.  
   
 
  Título: Remuíño de sombras  
  Edicións: 1973 (Editioral Castrelos), 1991 (Editioral Galaxia)  
  Comentario do autor  
  Prólogo de Basilio Losada.  
   
 
  Título: Aqueles anos do Moncho  
  Edicións: 1977 e 1980 (Akal Editor), 1989 (Edicións Xerais)  
  Comentario do autor  
  Debuxos de Laxeiro.  
   
 
  Título: Querido Tomás  
  Edicións: 1980 (Ediciós do Castro) 6 edicións ata 1992.  
  Comentario do autor  
  Debuxos de Isaac Díaz Pardo.  
   
 
  Título: Tempo novo  
  Edicións: 1987 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
  Debuxos de Posada.  
   
 
  Título: Papeis  
  Edicións: 1992 (Serie de contos de Castromil)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: O home de pau  
  Edicións: 1999 e 2000 (Edicións Xerais)  
  Comentario do autor  
  Debuxos de Siro  
   
 
  Título: Relatos mariñeiros  
  Edicións: 2003 (Edicións Xerais)  
  Comentario do autor  
     
   
 

  Título: Lóstregos  
  Edicións: 2009 (Edicións Xerais)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: A fuxida de Manuel  
  Edicións:  
  Comentario do autor