Título: Castelao en Cuba  
  Edicións: 1983, 1986 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: A prensa galega de Cuba  
  Edicións: 1985 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Rosalía de castro e Cuba  
  Edicións: 1992 (Patronato Rosalía de Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: A lingua galega en Cuba  
  Edicións: 1995 (Consello da Cultura Galega)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Memoria da emigración, I  
  Edicións: 1994 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Memoria da emigración, II  
  Edicións: 1995 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Memoria da emigración, III  
  Edicións: 1996 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Galegos que loitaron pola independencia de Cuba  
  Edicións: 1998 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Crónicas galegas de América (Rolda primeira)  
  Edicións: 1999 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Crónicas galegas de América (Rolda segunda)  
  Edicións: 2000 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Crónicas galegas de América (Rolda terceira)  
  Edicións: 2001 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Manuel Murguía e os galegos da Habana  
  Edicións: 2000 (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: O sarillo do tempo  
  Edicións: 2004 (Ediciós Xerais)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Xentes e camiños  
  Edicións: 2005 (Ediciós Xerais)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Prosas varias  
  Edicións: 2004 (Fundación Otero Pedraio)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Presenza galega en Cuba  
  Edicións: (Xerais)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Arredor do Mundo  
  Edicións: (Xerais)  
  Comentario do autor