Título: A recepción inmanente na obra de Neira Vilas  
  Autor: Dolores Vilavedra Fernández  
  Edicións: (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Buenos Aires na obra de Neira Vilas  
  Autor: Nora Longhini  
  Edicións: (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Xosé Neira Vilas e Rachel de Queiroz, fabuladores artífices  
  Autor: Cleudene de Oliveira Aragâo  
  Edicións: (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: La visión de Galicia en Xosé Neira Vilas  
  Autor: María Lucas  
  Edicións: (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Xosé Neira Vilas y Memorias dun neno labrego  
  Autor: Corinne Son  
  Edicións: (Ediciós do Castro)  
  Comentario do autor  
  Achegamento á novela galega máis popular da segunda metade do século XX.  
   
 
  Título: Xosé Neira Vilas  
  Autor:  
  Edicións: (Ir Indo)  
  Comentario do autor  
  Biografía sobre a vida do autor.  
   
 
  Título: Homenaxe aNeira Vilas e aBalbino o neno labrego  
  Autor:  
  Edicións: (2009) Ismael Gonzalez  
  Comentario do autor  
  Homenaxe ao autor.  
   
 
  Título: Os anos da Arxentina 1949-1961  
  Autor:  
  Edicións:  
  Comentario do autor  
  Textos recuperados por NORA LONGHINI  
   
 
  Título: Xosé Neira Vilas e Xente no rodicio  
  Autor: Xesús Rábade Paredes  
  Edicións: Agora  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Do A ao Z con... Neira Vilas  
  Autor: María Canosa  
  Edicións: Everest  
  Comentario do autor