Título: Mitos e lendas da vella Grecia  
  Edicións: 1983 () 5 edicións.  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Os contos do Compay Grilo  
  Edicións: 1984 () 2 edicións.  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: Pardela amiga  
  Edicións: 1990 ()  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: A volta do Compay grilo  
  Edicións: 19 () 2 edicións.  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: A primeira aventura  
  Edicións: 1992 () 2 edicións.  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: A casa dos títeres  
  Edicións: 1993 () 2 edicións.  
  Comentario do autor  
 

 

 
   
 
  Título: Cantarolas  
  Edicións: 1995 ()  
  Comentario do autor  
     
   
 
  Título: A cama, a bolboreta e o paxariño  
  Edicións: 1998 ()  
  Comentario do autor